Rekomendacje

NASI ZADOWOLENI KLIENCI

Polecam!

Firma Pana Michała Nowaka doskonale wywiązuje się z powierzonego zakresu robót w sposób solidny i fachowy dysponując odpowiednimi pracownikami oraz sprzętem. Pan Michał Nowak zapewnia stały nadzór prowadzonymi pracami. Polecam!

- Marian Pyc (Poznań)
Tego właśnie oczekiwałem!

Firma reprezentowana przez Pana Michała Nowaka specjalizująca się w posadzkach maszynowych, wykazała się zarówno profesjonalnym zapleczem, jak i finansowym, odpowiednim do szerokiego zakresu prowadzonych prac. Pan Nowak udzielił na wykonane prace odpowiednich gwarancji, wywiązując się ze swych zobowiązan bez zastrzeżeń.

- Marek Zalewski (Poznań)
Oby takich fachowców było więcej na rynku!

Wszystkie prace wykonano dla nas z zachowaniem należytej staranności. Profesjonalne oraz terminowo wykonanie zleconego zadania sprawiło, że usługi Pana Nowaka polecamy swoim znajomym i przyjaciołom.

- Roman Drewnowski (Konin)
Polecam, warto!

Prace Pana Nowaka wykonane były terminowo, zgodne z obowiązującymi normami, przy sprawnej ogranizacji robót. Oceniając prace wykonane na naszą rzecz, możemy stwierdzić, że firma jest rzetelnym wykonawcą i wiarygodnym Partnerem.

- Michał i Dominika Ćmielowscy (Bydgoszcz)
Serdecznie polecamy!

Nie bez znaczenia dla nas jest fakt, że Pan Michał Nowak wraz z ekipą wykonali swoją prace rzetelnie i fachowo oraz co najważniejsze - w ustalonym wcześniej terminie! Posłużóno się przy tym najlepszymi materiałami i wykorzystując najlepszy sprzęt. Wykonawcy wykazali się dużą znajomością nowoczesnego budownictwa w szczególności posadzek maszynowych.

- Krystyna i Tadeusz Wieleba (Bydgoszcz)